Pravidla akce

Pravidla a podmínky jízdy Ladies Ride 2018

1) Jízdy Ladies Ride se mohou účastnit pouze ženy! Pánové, jste na místě srazu samozřejmě vítání. Přijeďte nám fandit a čekat nás v cíli. Prosím respektujte tuhle podmínku, jelikož to nás bude odlišovat od ostatních spanilých jízd.

2) Jízdy Ladies Ride se mohou účastnit ženy s řidičským oprávněním dané skupiny a na svém motocyklu.

3) Každá účastnice jízdy Ladies Ride prohlašuje, že se jízdy účastní dobrovolně.

4) Účast v jízdě Ladies Ride není omezena typem motorky, kubaturou ani značkou. Vítány jsou dámy na jakémkoliv jednostopém motorovém vozidlu s SPZ a platnou technickou kontrolou.

5) Každá účastnice jízdy Ladies Ride zodpovídá za svou vlastní bezpečnost. Do jízdy vstupuje každá účastnice na vlastní riziko.

6) Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na vozidlech a majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v jízdě nebo jeho sledováním. Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v jízdě.

7) Účast jízdy Ladies Ride či její návštěva úvodního setkání U Šalamounky 41/769 (vchod - K Měchurce 12), Praha 5 - Košíře zahrnuje příslušná rizika a nebezpečí nehod, úrazů a zranění (včetně smrti) a riziko ztráty či poškození majetku. 

8) Registrační příspěvek 200,- bude vybírán na místě akce. Je to příspěvek ženám z domova Pramen. Příspěvek je dobrovolný a samozřejmě může být vyšší :)

9) Celý výtěžek z akce bude věnován klientkám z domova Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní.

10) Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny a použity, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení. Součástí jsou také záznamy s využitím leteckých dronů.

11) Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

12) Účastník je povinen po celou dobu jízdy i před jízdou na místě úvodního setkání respektovat pokyny pořadatele.